Enquesta Extraescolars 2021-2022

  ENQUESTA DE SATISFACCIÓ EXTRAESCOLARS del curs 2021-22 al CEIP Manuel González Martí.

  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EXTRAESCOLARES del curso 2021-22 en el CEIP Manuel González Martí.


  Per favor ompliu tots el camps de l'enquesta / Por favor rellenad todos los campos de la encuesta

  - Indica tu DNI/NIF (obligatorio): (DNI/NIF/NIE/PASSPORT)

  - Indica CURS - selecciona el curs de l'alumnat pel qual contestes l'enquesta (obligatori). // Indica CURSO - selecciona el curso del alumnado por el que contestas la encuesta (obligatorio):

  (Obligatori) Curs:

  A continuació responga a les preguntes referent al servei d'activitats extraescolars, conteste de manera honesta a aquestes. // A continuación responda a las preguntas al respecto del servicio de actividades extraescolares, conteste de forma honesta a las mismas.

  Q1.-> La seua familia es usuaria de alguna de les activitats extraescolars organitzades per l’AFA del centre? (obligatori)

  SINO

  Q2.- Quina activitat? (obligatori) // ¿Qué actividad?

  Selecciona del següent llistat // Selecciona de la siguiente lista:


  Marque una resposta del 0 al 5 segons els grau de satisfacció de les següents preguntes sent el “0” el mínim i el "5" el màxim. // Marca una respuesta del 0 al 5 según los grado de satisfacción de las siguientes preguntas siendo el “0” el mínimo y el "5" el máximo.

  Q3.- Quin és el grau de satisfacció GENERAL de l’activitat o activitats en que están inscrits? // ¿Cuál es el grado de satisfacción GENERAL de la actividad o actividades en que están inscritos? Del 0 al 5.

  Q4.- Quin és el grau de satisfacció del CONTINGUT de l’activitat o activitats en que están inscrits? // ¿Cuál es el grado de satisfacción del CONTENIDO de la actividad o actividades en que están inscritos? Del 0 al 5.

  Q5.-Quin és el grau de satisfacció del MONITOR/A de l’activitat o activitats en que están inscrits? // ¿Cuál es el grado de satisfacción del MONITOR/A de la actividad o actividades en que están inscritos? Del 0 al 5.

  Q6.- Quin és el grau de satisfacció del MATERIAL de l’activitat o activitats en que están inscrits? // ¿Cuál es el grado de satisfacción del MATERIAL de la actividad o actividades en que están inscritos? Del 0 al 5.

  Q7.- Quin és el grau de MOTIVACIÓ del vostre fill/a respecte a l’activitat o activitats en que están inscrits? // ¿Cuál es el grado de MOTIVACIÓN respecto de la actividad o actividades en que están inscritos? Del 0 al 5.

  Q8.- Què milloraries de l’activitat o activitats en que están inscrits? (puntualitat, monitor, informació, fotografíes, horari, res…) Empre el espai següent per a contestar // ¿Qué mejorarías de la actividad o actividades en que están inscritos? (puntualidad, monitor, información, fotografías, horario, nada…) Usa el espacio siguiente para contestar


  Q9.- Quines activitats afegiries al catàleg d’extraescolars de l’AFA? Empre el espai següent per a contestar // ¿Qué actividades añadirías en el catálogo de extraescolares del AFA? Usa el espacio siguiente para contestar  No

  Si has contestat SI en Q10 contesta Q11 i Q12:

  Q11.-Quin és el grau de satisfacció GENERAL de l’activitat ESCOLA de PASQUA 2022? // ¿Cuál es el grado de satisfacción GENERAL de la actividad ESCUELA de PASCUA 2022? Del 0 al 5

  Q12.- Què milloraries de l’activitat ESCOLA de PASQUA 2022? (puntualitat, monitor, informació, fotografíes, horari, res…) Empre el espai següent per a contestar // ¿Qué mejorarías de la actividad ESCUELA de PASCUA 2022? (puntualidad, monitor, información, fotografías, horario, nada…) Usa el espacio siguiente para contestar


  No

  Si has contestat SI en Q13 contesta Q14 i Q15:

  Q14.-Quin és el grau de satisfacció GENERAL de l’activitat VESPRAETES de JUNY 2022? // ¿Cuál es el grado de satisfacción GENERAL de la actividad VESPRAETES de JUNIO 2022? Del 0 al 5

  Q15.- Què milloraries de l’activitat VESPRAETES de JUNY 2022? (puntualitat, monitor, informació, fotografíes, horari, res…) Empre el espai següent per a contestar // ¿Qué mejorarías de la actividad VESPRAETES de JUNIO 2022? (puntualidad, monitor, información, fotografías, horario, nada…) Usa el espacio siguiente para contestar


  Q16.- Quin és el grau de satisfacció amb la Comissió d’Extraescolars de l’AFA? // ¿Cuál es el grado de satisfacción con la Comisión de Extraescolares de la AFA? Del 0 al 5

  Q17.- Què milloraries per part de la comissió? (Més/Menys informació, preus, varietat d’activitats, empreses diferents, calendari d’activitats, més temps d’inscripció, servei d’autobus fora d’horari lectiu…) Empre el espai seguent per a contestar
  // ¿Qué mejorarías por parte de la comisión? (Más/Menos información, precios, variedad de actividades, empresas diferentes, calendario de actividades, más tiempos de inscripción, servicio de autobus fuera de horario lectivo…)

  Moltíssimes gràcies, sense tu no podríem avançar junts - Muchísimas gracias, sin tí no podríamos avanzar juntos.


  Vosté té dret a obtenir confirmació sobre si en l'AFA del CEIP Manuel González Martí estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
  Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AFA del CEIP Manuel González Martí estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.