El nostre Cole

El C.E.I.P Manuel González Martí es va construir en 1.974 i està situat a la comarca de L’Horta Nord, en el terme municipal de València, en la pedania de Benifaraig.

El Col·legi Manuel González Martí és en l’actualitat un Centre Públic d’Educació Infantil de 3, 4 i 5 anys i de Primària. Duu a terme un Programa Plurilingüe d’ensenyament en tres idiomes: valencià, castellà i anglés. Com a Centre Públic desenvolupa les seues activitats sota els principis constitucionals, garantint la neutralitat ideològica i respectant les opcions religioses i morals dels alumnes la finalitat dels quals és el desenvolupament integral de l’alumne en un ambient lúdic i de naturalesa.

Pati Cole

El C.E.I.P Manuel González Martí disposa de una página web mantenida per l’equip directiu del centre amb informació administrativa i educativa.

La seua adreça web es :