Documentació AFA

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022

  • Assemblea ordinaria 22 octubre 2022 – documentació previa
  • CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA Benifaraig, 14 d’octubre de 2021
  • Acta última Assemblea Ordinària 11/12/2020
  • Membres del consell escolar 2021/2022, manual del consell escolar
  • Pressupostos AMPA curs 21/22
  • PGA curs 20-21
  • Estadístiques membres Ampa ( fins al 20 d’Octubre 2021) curs 21/22